Opći Uvjeti

KVALIFIKACIJE VOZAČA: Minimalna dob vozača je 21 godina. Vozač mora imati valjanu vozačku dozvolu koju posjeduje najmanje jednu (1) godinu prije najma i valjanu kreditnu karticu koju prihvaća Hertz.

POLOG I PLAĆANJE: Vozač je obvezan predočiti valjanu kreditnu karticu koju prihvaća Hertz u svrhu prethodne autorizacije i podmirivanja ukupnih troškova najma vozila.

NAKNADA ZA MLADOG VOZAČA (YDS): Za sve vozače mlađe od 25 godina, obavezna je naknada od 10 eura po danu i nadoplata od najviše 30 eura po najmu.

DODATNI VOZAČ/I (ADR): Za svakog dodatnog vozača plaća se naknada od 8 eura po danu te najviše 80 eura po najmu.

PREKORAČENJE RAZDOBLJA NAJMA: Na kraju dogovorenog razdoblja najma, HERTZ odobrava kašnjenje pri povratu vozila od 29 minuta bez naknade. Nakon toga, korisnik plaća naknadu za najmanje jedan puni dan najma.

PRIJEVREMENI POVRATAK VOZILA: Povrat novca, za neiskorištenu vrijednost vaučera/dana najma, nije moguć.

PRODUŽENJE TRAJANJA NAJMA: Produženje najma u tijeku potrebno je dogovoriti direktno s Hertz Hrvatska najmanje 48 sati prije dogovorenog isteka najma, a naplaćuje se prema važećoj maloprodajnoj tarifi.

NAKNADA ZA OTKAZIVANJE/NEDOLAZAK: Hertz ima pravo, ako se korisnik najma ne pojavi ili ne otkaže najam najmanje 24 sata prije dogovorenog vremena početka najma, naplatiti korisniku naknadu za kasno otkazivanje/nedolazak u iznosu od 1 dana ili 30 eura, naplaćuje se onaj iznos koji je veći. Naknada za nedolazak se primjenjuje ako korisnik nije preuzeo vozilo u roku jednog (1) sata od rezerviranog termina, osim ako postoji kašnjenje zrakoplova tijekom putovanja (uz uvjet da su broj leta i/ili detalji putovanja bili navedeni prije preuzimanje vozila).

USLUGA DOSTAVE/PRIKUPA VOZILA IZVAN HERTZ POSLOVNICA (DLC): Usluga dostave/prikupa vozila izvan Hertz poslovnica dostupna je na zahtjev. Minimalna naknada za dostavu ili prikup vozila u blizini Hertz poslovnice iznosi 14 eura.

PREUZIMANJE VOZILA IZVAN RADNOG VREMENA (NDC): Svaka rezervacija izvan radnog vremena poslovnice podliježe naknadi od 25 eura.

POLITIKA PLAĆANJA AKONTACIJE ZA GORIVO (RFC): Za najmove u trajanju od 1-2 dana, korisnik najma bi trebao vratiti vozilo s istom količinom goriva koja je utvrđena na početku najma. U slučaju povrata vozila s manjom količinom goriva korisniku najma naplatit će se vrijednost nedostajućeg goriva i dodatna usluga „Točenja goriva“ koja iznosi 20 eura.

Za najam koji traje 3 dana i duže, zahtijeva se pretplata količine goriva koje je u rezervoaru u trenutku preuzimanja iznajmljenog vozila. Isključivo u trenutku povrata vozila korisnik najma može zahtijevati povrat sredstava za gorivo koje nije potrošeno. U slučaju da je količina goriva manja od pretplaćene količine, korisniku će biti naplaćena i dodatna usluga „Točenja goriva“ koja iznosi 20 eura. Svaki povrat sredstava bit će izvršen putem kreditne kartice.

Cijena litre utrošenog goriva bit će naplaćena prema prosječnoj cijeni goriva za područje na kojem je vozilo unajmljeno. Naknada za uslugu „Točenja goriva“ iznosi 20 eura, dok Hertz zadržava pravo da je u budućnosti promijeni bez prethodne najave. Svaki povrat goriva, sporovi itd. moraju se riješiti s osobljem Hertza u trenutku povratka vozila. Hertz neće razmatrati nikakve sporove nakon izdavanja konačne fakture. Letak o „Politici goriva“ dostupan je u svim Hertz poslovnicama na pet jezika.

OBVEZNO OSIGURANJE AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA (TPL): Svi ovlašteni vozači Hertz vozila pokriveni su osiguranjem od odgovornosti za smrt, ozljedu i vlasništvo treće osobe. Maksimalno pokriće za tjelesne ozljede je do 6.000.000 eura, a za materijalnu štetu do 1.100.000 eura. Ovo osiguranje podložno je Općim uvjetima ugovora o osiguranju između Hertza i njegove osiguravateljske kuće.

OSIGURANJE OSOBNE NESREĆE (PAC): Uz dnevnu naknadu od 4 € (maksimalno 15 dana), osigurava vozača i putnike u slučaju nesreće u kojoj je sudjelovalo iznajmljeno vozilo. Osigurani iznosi su u skladu s Općim uvjetima ugovora o osiguranju između Hertza i njegove osiguravateljske kuće.

OTKUP ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA VOZILU (CDW): Ako cijena rezervacije vozila ne uključuje učešće u šteti u slučaju sudara, odgovornost korisnika najma za štetu na iznajmljenom vozilu može se smanjiti, prema odredbama i uvjetima Ugovora o najmu, na minimalnu naknadu od 850 eura za skupine A, B, H; 1.000 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; 1.300 eura za skupine K, Q, S; 1.800 eura za skupine R, U, V, X, Y; plaćanjem naknade 14 eura za skupine A, B, H; 16 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; 21 eura za skupine K, Q, S; 32 eura za skupine R, U, V, X, Y po danu najma. Oštećenja podvozja, kotači i gume ili gubitak ključeva, dokumenata ili registarskih pločica vozila nisu pokriveni ovim otkupom odgovornosti za štetu.

SUPER OTKUP ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA VOZILU (SCDW): Može se ugovoriti tek nakon ugovaranja Otkupa odgovornosti za štetu na vozilu (CDW). Korisnik najma može smanjiti gore navedenu odgovornost na minimalni iznos od 200 eura za skupine A, B, H; 250 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; 300 eura za skupine K, Q, S; 375 eura za skupine R, U, V, X, Y; plaćanjem naknade od 9 eura za skupine A, B, H; 10 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; 13 eura za skupine K, Q, S; 20 eura za skupine R, U, V, X, Y po danu najma. Odgovornost se ni u kojem slučaju ne može ograničiti ili otkazati pri djelomičnoj krađi dijelova vozila, gubitku dijelova vozila, obavezne opreme vozila, dokumenata i/ili ključeva vozila, oštećenju guma i bilo kojeg drugog dijela na podvozju vozila.

OSIGURANJE OD KRAĐE (TPC): Ako cijena rezervacije vozila ne uključuje osiguranje od krađe, odgovornost korisnika najma za krađu može se smanjiti, uz njegov pristanak, na 850 eura za skupine A, B, H; na 1.000 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; na 1.300 eura za skupine K, Q, S; na 1.800 eura za skupine R, U, V, X, Y; plaćanjem naknade 7 eura za skupine A, B, H; 8 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; 11 eura za skupine K, Q, S; 16 eura za skupine R, U, V, X, Y dnevno po danu najma.

OSIGURANJE AUTOMOBILSKIH GUMA I STAKALA (VJETROBRANA) (TGI): Osiguranje automobilskih guma i stakala pokriva osiguranje od posljedica štete nastale na automobilskim gumama, vjetrobranu te bočnim i stražnjim prozorima uz nadoplatu od 3.5 eura po danu te najveću naknadu od 52.5 eura po najmu za skupine A, B, C, D te nadoplatu od 7 eura po danu uz naknadu od najviše 105 eura po najmu za skupine E, I, J, K, M, N, P, Q, R, S, U, V, X, Y. Ukoliko TGI nije prihvaćen, korisnik će biti odgovoran za punu vrijednost oštećenja na gumama, vjetrobranu, bočnim i stražnjim prozorima.

OGRANIČENJA U VOŽNJI: Hertz vozilom nije dopušteno voziti se preko bilo koje hrvatske granice bez prethodnog pismenog odobrenja Hertz Croatia, osim pri prelasku granice Hrvatska - Bosna i Hercegovina na magistralnoj cesti A8 (ruta E65) između Splita i Dubrovnika. Nepoštivanje ovog ograničenja poništava sve police osiguranja i korisnik najma je u potpunosti odgovoran u slučaju krađe, nezgode, oštećenja vozila i bilo kakvih drugih štetnih posljedica.

NAKNADA ZA VOŽNJU PREKO GRANICE (CBF): Sva vozila, osim luksuznih, mogu putovati u inozemstvo pod posebnim uvjetima i uz prethodno odobrenje Hertz Croatia poslovnice. Zahtjev je potrebno podnijeti 5 dana prije datuma početka najma, a cijena je 25 eura.

SUPER COVER (SUP): Korisnik najma može imati potpuno pokriće (s nula učešća) u slučaju krađe ili totalne štete na Hertz vozilu, plaćanjem naknade 4 eura za skupine A, B, H; 5 eura za skupine C, D, E, I, J, N, P; 6 eura za skupine K, Q, S; 7 eura za skupine R, U, V, X, Y dnevno po danu najma, pod uvjetom da je prethodno prihvatio odgovarajuće naknade za Otkup odgovornosti za štetu na vozilu (CDW), Super otkup odgovornosti (SCDW) te Zaštitu od krađe (TP) ili ima rezervaciju koja uključuje navedene vrste osiguranja. Super pokriće (SUP) ne pokriva:

  • oštećenja vozila koja su posljedica vozačevog nemara, nebrige, nesavjesnog korištenja Hertz vozila; ;
  • oštećenja podvozja, kotača i guma, slomljeno staklo vozila, gubitak ključeva, dokumenata ili registarskih pločica vozila;
  • neispravnu/izgorjelu spojku;
  • bilo kakva oštećenja nastala zbog nedostatka ulja ili kao rezultat korištenja pogrešnog goriva;
  • oštećenja vozila eksplozijom, miniranjem ili namjernim spaljivanjem;
  • oštećenja vozila nastala zbog konzumacije alkohola ili droga
  • štetu koju uzrokuje neovlašteni vozač.

NAKNADA ZA PUTOVANJE TRAJEKTOM (FBF): Hertz vozila mogu se prevoziti na hrvatske otoke samo ako se za to dobilo prethodno odobrenje Hertz Croatia. Molimo vas da uzmete u obzir da se u tom slučaju naplaćuje naknada od 2 eura po danu, odnosno maksimalno 20 eura po najmu. U slučaju da korisnik najma bez odobrenja i plaćanja naknade preveze vozilo na otok trajektom i to rezultira oštećenjem vozila, isto poništava sve police osiguranja i korisnik najma je u potpunosti odgovoran u slučaju štete/nezgode na vozilu.

JEDNOSMJERNI NAJAM (RIHLIT): Naknada za domaći jednosmjerni najam između svih poslovnica unutar RH iznosi 300 eura. Naknada RIHLIT primjenjuje se za sve najmove kod kojih se vozila vrate u drugi grad od onog u kojem su preuzeta, a u kojem se nalazi Hertz poslovnica. Najam između 2 lokacije (zračna luka/gradski ured) unutar istog grada je besplatan. Međunarodni jednosmjerni najam je dostupan na zahtjev.

SJEDALICE ZA BEBE/SJEDALICE ZA DJECU/PRILAGOĐENO SJEDALO: Sjedalice za bebe, djecu i prilagođena sjedala dostupna su na zahtjev uz naknadu od 15 eura dnevno i najviše 45 eura po najmu.

UREĐAJ ZA NAVIGACIJU (GPS): Navigacijske jedinice dostupne su na zahtjev uz dnevnu naknadu od 10 eura te maksimalnu naknadu od 100 eura po najmu.

NAKNADA ZA ZIMSKU OPREMU (WTF): Zimska naknada pokriva troškove opremanja vozila za najam sa zimskom opremom i uključena je u cijene. Odnosi se na razdoblje najma od 15. studenog do 15. travnja.

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI U SLUČAJU NEZGODE (IAF): U slučaju nezgode za koju je odgovoran korisnik najma, isti je obavezan Hertzu platiti nepovratnu naknadu u iznosu od 40 eura, za pokrivanje administrativnih troškova.

PROMETNE KAZNE I KAZNE ZA PARKIRANJE (FIN): Will Prometne kazne i kazne za parkiranje plaća sam korisnik najma. U suprotnom, Hertz će ih platiti i naplatit će korisniku puni iznos prometne kazne ili kazne za parkiranje plus naknadu za administrativne troškove, 40 eura po slučaju.

24-SATNA POMOĆ NA CESTI: Naknada za 24-satnu pomoć na cesti uključena je u cijene.

AERODROMSKA NAKNADA (ASC): Aerodromska naknada uključena je u cijene.

POREZI: Sve navedene cijene i naknade podliježu porezu na dodanu vrijednosti, koji u Hrvatskoj iznosi 25%, i ostalim lokalnim taksama.

VALUTA: Svi su iznosi navedeni u EUR/eurima samo informativno i za plaćanje predujma. Naknade se naplaćuju u poslovnici najma u kunama/HRK po tečaju Hrvatske narodne banke.

Zatražite Newsletter!
Za više putnih nadahnuća, savjeta i ekskluzivnih ponuda
Došlo je do pogreške.
Molimo Vas da provjerite svoj e-mail i potvrdite registraciju!