flex_drive_1280

Flex Drive Uvjeti korištenja

  1. Minimalno razdoblje trajanja najma je 1 mjesec.
  2. Pri ugovaranju najma, od korisnika najma će se tražiti da unaprijed plati iznos za prvi mjesec najma zajedno s pologom u iznosu od 2 mjesečne najamnine.
  3. Polog će biti vraćen korisniku najma samo ukoliko najam završi nakon 18 mjesečnog trajanja u kontinuitetu.
  4. Mjesečno razdoblje najma započinje datumom preuzimanja vozila i obnavlja se mjesečno, uz uvijet uspješno provedenog plaćanja unaprijed. U slučaju da plaćanje iznosa mjesečnog najma nije unaprijed provedeno, iznajmljivač mora vratiti automobil u roku od 24 sata.
  5. Korisnik najma ima pravo raskinuti najam u bilo kojem trenutku. Napominjemo da su sve cijene za ovu uslugu obračunate na mjesečnoj osnovi. Prilagodba cijene neće se izvršiti za vozila koja su vraćena ranije od prvotno dogovorenog datuma.

Naknada za otkazivanje

  1. Ako korisnik otkaže rezervaciju do 7 dana prije dogovorenog datuma preuzimanja vozila, povrat će se izvršiti u cijelosti (mjesečni najam i predujam).
  2. Naknada za otkazivanje u iznosu od 40 € + PDV naplaćuje se kada se rezervacija otkaže u roku od 7 ili manje dana od dogovorenog datuma preuzimanja vozila. Ista se naknada primjenjuje ako u trenutku preuzimanja kupac nije kvalificiran za najam automobila (npr. zbog dobnih ograničenja / nevaljane vozačke dozvole).

Naknada za nedolazak

Ako se korisnik ne pojavi u dogovoreno vrijeme preuzimanja vozila, bez prethodne obavijesti, Hertz će vratiti unaprijed plaćeni iznos, umanjen za naknadu za nedolazak od 50 € + PDV.

Zatražite Newsletter!
Za više putnih nadahnuća, savjeta i ekskluzivnih ponuda
Došlo je do pogreške.
Molimo Vas da provjerite svoj e-mail i potvrdite registraciju!